تسمه جغجغه 5 تن 9 متری مخصوص مهار کالا

طول نهایی تسمه : 9 متر

ظرفیت تسمه : 5 تن

عرض تسمه : 2 اینچ

طول دسته جغجغه : 20 سانتی متر

تسمه در دو قسمت 8/5 و 0.5 متری

دو سر تسمه دارای قلاب

کاربرد : 1 استفاده برای مهار کالا جهت انواع خودرو های باری . 2 استفاده در کارگاه های صنعتی جهت مهار کالا هنگام جابه جایی کالا .

تعداد در هر کارتن : 10 عدد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تسمه جغجغه 2 تن 10 متری مخصوص مهار کالا

طول نهایی تسمه : 10 متر

ظرفیت تسمه : 2 تن

عرض تسمه : 2 اینچ

طول دسته جغجغه : 20 سانتی متر

تسمه در دو قسمت 9/5 و 0.5 متری

دو سر تسمه دارای قلاب

کاربرد : 1 استفاده برای مهار کالا جهت انواع خودرو های باری . 2 استفاده در کارگاه های صنعتی جهت مهار کالا هنگام جابه جایی کالا .

تعداد در هر کارتن : 40 عدد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تسمه جغجغه 1 تن 5 متری مخصوص مهار کالا

طول نهایی تسمه : 5 متر

ظرفیت تسمه : 1 تن

عرض تسمه : 1 اینچ

طول دسته جغجغه : 9 سانتی متر

تسمه در دو قسمت 4/5 و 0.5 متری

دو سر تسمه دارای قلاب

کاربرد : 1 استفاده برای مهار کالا جهت انواع خودرو های باری . 2 استفاده در کارگاه های صنعتی جهت مهار کالا هنگام جابه جایی کالا .

تعداد در هر کارتن : 40 عدد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

تسمه های حمل بار

فروش و عرضه انواع تسمه های حمل بار ایرانی و خارجی در سایز و انواع مختلف . ( تسمه دوبل ، تسمه یک لا ، تسمه رولی ، تسمه جغجغه )

تسمه دوبل حمل بار

لیست تسمه های موجود :

تسمه 3 تن 2 متری               تسمه 3 تن 3 متری

تسمه 3 تن 4 متری               تسمه 3 تن 5 متری

تسمه 3 تن 6 متری               تسمه 3 تن 8 متری

تسمه 4 تن 2 متری               تسمه 4 تن 3 متری

تسمه 4 تن 4 متری               تسمه 4 تن 5 متری

تسمه 4 تن 6 متری               تسمه 4 تن 8 متری

تسمه 4 تن 12 متری               تسمه 6 تن 2 متری

تسمه 6 تن 3 متری               تسمه 6 تن 4 متری

تسمه 6 تن 6 متری               تسمه 6 تن 8 متری

تسمه 6 تن 10 متری               تسمه 6 تن 12 متری

تسمه 8 تن 4 متری               تسمه 8 تن 6 متری

تسمه 8 تن 8 متری               تسمه 10 تن 4 متری

تسمه 10 تن 6 متری               تسمه 10 تن 10متری

تسمه 12 تن 4 متری               تسمه 12 تن 6 متری

این ابزار دارای ضریب ایمنی 1 به 6 بوده و دارای لیبل اطلاعات می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید .